Oplæg på dit netværk!

Vi tilbyder gratis oplæg på Skoleledermøder eller i AKT netværk. Ring på 21 21 90 56


Trivselstiltag fra vores brugere

Reflektionstime

Vi har en ugentlig reflektionstime i min specialklasse. Vi reflekterer over begreber som : Hvad er et kammerartskab i en klasse? Hvad betyder "det ved jeg ikke" ?, Hvad er en god/dårlig bestemmer? Hvad er et hieraki? Hvad er en konflikt? HVad er mobning/drilleri?  I løbet af en lektion kommer vi langt omkring i vores definering og forståelse af begrebet og både elev som lærer bliver klogere på hinandens oplevelser og forskellige forståelser. Det øger trivselen, fordi der bliver skabt et rum, hvor alle kan udtale sig frit om deres egen mening/forståelse og det bliver dermed mere ok at være forskellige og mene forskellige ting. Derudover øger det elevernes evne til at tænke refleksivt og abstrakt.


Kampagne

Vi har i øjeblikket et tilbud til din skole.

Vi tilbyder gratis online kurser til dig eller en gruppe at dine kollegaer. Ring og hør mere på 22 39 61 31


Ministeriet skriver om Klassetrivsel.dkKlassetrivsel.dk er blevet omtalt på ministeriets hjemmeside, læs mere her:

Artikel 1

Arikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Trivselstiltag fra vores brugere


Mistrivsel hos pigerne

Flere piger i 5. klasse er kede af frikvartererne, nogle synes ikke, de har tætte relationer i klassen mere. Vi forsøgt at få familierne til at hjælpe med fællesarrangementer uden særlig stor opbakning.
AKT-vejleder møder pigerne efter sidste time, går i skolekøkkenet og bager kager, som efterfølgende bæres hjem og spises til en film hos een af pigerne, hvor mor er hjemme. Datoen er meldt ud i god tid, er skrevet i mail til forældrene, på elevintra, og pigen/mor har meldt sig frivilligt.
Forældrene opfangede seriøsiteten og på efterfølgende forældremøde blev (igen) aftalt andre (simple) arrangementer for pigerne. Samtidig arbejdede klassen med fællesskabet, med legevenner osv.


Trivselstiltag fra vores brugere


Skytsengle i indskolingen

I min 1.klasse har hvert barn to skytsengle. En pige og en dreng.
Alle børn har også både en pige og en dreng som de er skytsengel for. Skytsengle er ikke ens nærmeste ven, men en klassekammerat som er forpligtet på at passe på og hjælpe en kammerat som ikke er i den nærmeste kammeratskabsgruppe, ud fra devisen at ens nærmeste skal nok komme til hjælp:
Det giver ekstra trivsel og tryghed at have nogen som er særligt udpeget.
Skytsengle bruges fx når barnet er faldet, trænger til trøst eller ringer hjem og hører til kammeraten når denne har været syg to dage.
Reaktionen hos forældre er super positiv, børnene er stolte over at have nogen at passse på og glade for at få en trøster og opmærksomhed fra skytsenglene.
I praksis hænger en hjemmelavet plakat med glansbilleder af engle. På tavlener alle børnenes navne hulter til bulter med tilknyttede engle.
Når et nyt barn starter eller stopper fordeles skytsengle funktionen til nye børn som gladeligt melder sig. Der er prestige i at være det barn som har fået en ekstra at passe på.
Ideen har ikke et religiøst udspring, men stammer fra en gang, hvor min lille søn på 3 år faldt i havnene på Trekroner med rygsæk og flyverdragt i november måned. Resolut sprang en mor som boede derude i havne og reddede min lille dreng op. Hun gav ham som trøst en konkylie og en kop varm chokolade. Den mor omtalte vi siden som Rasmus skytsengel.

Hilsen Ulla Elbo, lærer på Randersgades Skole


Trivselstiltag fra vores brugere

"Anti mobbeslogans"


Eleverne lavede antimobbeslogans sammen med deres venskabsklasse (store og små). Herefter blev de små sedler bundet til elevens egen ballon. Efter at have løbet rundt på skolens gange og ude i gården i en menneskekæde af 500 elever og lærere, der sang for fuld skrue, endte vi alle på boldbanen, hvor vi talte ned til nul og slap ballonerne med et håb om, at vores budskab om trivsel ville sprede sig over hele landet.Trivselstiltag fra vores brugere

4 Elev medhjælpere


Vi har 4 hjælpere skift i klassen. De har bemyndigelse til at bede sidekammerater om at tie stille, ved at tage pegefingeren op til læberne. Sørge for oprydning i blyantkasserne. De er også hjælpere i frikvartererne, hvor de sætter lege igang, trøster, reder tråde ud og sørger for at hente en voksen. Når alle har været hjælpere, får de hver sit diplom, som tak for indsatsen.

Vi har haft en elev der var ked af at være ude i frikvartererne. På skift, skiftedes klassekammeraterne til at være inde sammen med ham, og så slusede vi ham ud i frikvartererne igen, stille og roligt.


Trivselstiltag fra vores brugere

"Speeddating"


Vi har arbejdet med det jeg kalder "speeddating",(eleverne roterer rundt og møder alle de andre elever) hvor alle elever giver hinanden personlig ros - for de personlige egenskaber de har, eller de relationer de har. Hver enkelt elev slutter sessionen af med et dokument til eje, hvorpå de har 21 positive udsagn fra klassekammerater.

Senere session bygger på elevernes udfordringer til hinanden. Fx "Det kunne være dejligt hvis du ikke spillede så meget på iPod i frikvarteret, så vi kunne være mere sammen."